Logo der Universität Wien

Members

Head of the Research Network 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Michael Wagner
Department of Microbiology and Ecosystem Science

 

Deputy Heads of the Research Network 

Univ.-Prof. DDr. Bernhard Keppler
Department of Inorganic Chemistry

Univ.-Prof. Dr. Matthias Horn
Department of Microbiology and Ecosystem Science

Univ.-Prof. Dr. Thomas Rattei
Department of Microbiology and Ecosystem Science

Univ.-Prof. Dr. Andreas Richter
Department of Microbiology and Ecosystem Science

 

Department of Microbiology and Ecosystem Science 

 • Ass.-Prof. Dr. David Berry
 • Assoz.-Prof. Dr. Holger Daims
 • Dr. Craig Herbold
 • Dr. Christina Kaiser
 • Assoz.-Prof. Dr. Alexander Loy
 • Ass.-Prof. Dr. Jillian Petersen
 • Univ.-Prof. Dr. Thomas Rattei
 • Univ.-Prof. Dr. Andreas Richter
 • Arno Schintlmeister
 • Dr. Markus Schmid
 • ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wanek
 • Dr. Dagmar Woebken

  

Department of Theroretical Chemistry 

 • ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph Flamm
 • Univ.-Prof. Dr. Ivo Hofacker

 

 Department of Food Chemistry and Toxicology 

 • Univ.-Prof. Dr. Doris Marko

  

Department of Nutritional and Physiological Chemistry 

 • Univ.-Prof. Dr. Veronika Somoza

  

Department of Inorganic Chemistry

 • Dr. Michael Jakupec

 

Department of Analytical Chemistry 

 • Univ.-Prof. Dr. Christopher Gerner
 • Univ.-Prof. Dr. Gunda Köllensperger

  

Department of Biophysical Chemistry 

 • Univ.-Prof. Dr. Annette Rompel

 

Department of Environmental Geosciences

 • Univ.-Prof. Dr. Thilo Hofmann
 • Univ.-Prof. Dr. Stephan Krämeer
Font:

Universität Wien
Forschungsverbund Chemistry meets Microbiology
Althanstr. 14
1090 Wien
Österreich

T: +43-1-4277-76601
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0